Lezing tijdens Fryslân Photo Festival 2017

Veel mensen hebben geen eigen plek of strijden iedere dag voor ‘een plek’ in hun eigen lijf, leven en gedachten. Als die innerlijke worsteling te maken heeft met aangedaan onrecht, raakt me dat. Fotografie is voor mij een manier van communiceren. Bij complexe verhalen en moeilijke gespreksonderwerpen, kan ik met beeld mensen ondersteunen met het op gang brengen van een dialoog. Gevoel en innerlijke beleving krijgen een kans om deel te nemen aan het gesprek en dat kan leiden tot een bredere kijk op verhalen en gebeurtenissen. Met ‘mijn plek’ in Leeuwarden, bied ik een jonge vrouw een plek aan, om aandacht …

Foto-Expositie Zeeven

Met de oneindige beweging van de zee als uitgangspunt, exposeren zeven alumni fotografen van de Fotoacademie Amsterdam in Scheveningen bij Sophie Maree Gallery. Bijzonder is dat alle fotografen elkaars beelden gebruikt hebben als inspiratiebron voor nieuwe beelden, waarbij de persoonlijke invulling een dynamisch geheel oplevert. Persoonlijk synchroniseer ik de golfbewegingen van mijn gemoedstoestand. Het experiment levert een verrassende groepsexpositie op, een totale zee-beleving, die meer is dan de som der delen.