About Sas

‘Hoe je leven ook verloopt,
vastgrijpen kun je het maar voor een deel
en al waar het je ontglipt
verzacht de reflectie’

Vanuit concreet documentair beeldmateriaal,
fotografeer en zoek ik verder
naar achterliggende gronden,
redenen, motivaties,
raak ik betrokken,
reflecteer en verbeeld.

Het leven, mensen, het rechtssysteem en hoe mensen zich van daaruit tot elkaar verhouden, dat fascineert me mateloos. Mensen in mijn omgeving en hun alledaagse, waargebeurde verhalen inspireren me. Onderlinge relaties kunnen complex zijn, behoorlijk op elkaar ingrijpen en langdurig effect hebben op het welzijn, lichaam en geest. Complexe verhalen en documentatie onderzoek ik, analyseer het, plaats het in tijd en context. In overzicht en perspectief ontstaat begrip en waar nodig, stel ik het ter discussie.  Ik kan me aan veel aanpassen, maar hoe iemand zich voelt of gedraagt, hoe een emotie zich onverwacht kan aandienen of wegblijft, het went nooit, maar het blijft me boeien.

Saskia I. Bruinsma, 2015-2023