About Sas

‘Hoe je leven ook verloopt,
vastgrijpen kun je het maar voor een deel
en al waar het je ontglipt
verzacht de reflectie’

Vanuit concreet documentair beeldmateriaal,
fotografeer en zoek ik verder
naar achterliggende gronden,
redenen, motivaties,
raak ik betrokken,
reflecteer en verbeeld.

Ik heb een fascinatie voor het in beeld brengen van mensen, het menselijk leven, het rechtssysteem en hoe mensen zich van daaruit tot elkaar verhouden. Mensen en hun alledaagse, waargebeurde verhalen inspireren me daarbij. Onderlinge relaties kunnen complex zijn, behoorlijk op elkaar ingrijpen en langdurig effect hebben op het welzijn, zowel op lichaam als geest. Complexe verhalen en documentatie onderzoek ik, analyseer het en plaats het in tijd en plaats. In overzicht en perspectief leer je begrijpen en waar nodig, stel ik het ter discussie.  Ik kan me aan veel aanpassen, maar hoe een lijf of geest zich voelt of gedraagt, hoe een emotie zich onverwacht kan aandienen of wegblijft, het went nooit, maar het blijft me boeien. Er met elkaar over praten blijkt voor velen niet eenvoudig te zijn, maar symbolische verbeelding kan hierin wel een rol spelen.

Naast het maken van een waardig portret of beeldverhaal is symbolische fotografie voor mij een manier geworden, om moeilijke of lastige gespreksonderwerpen aan te kaarten en op gang te brengen. Niet alleen feiten en documentatie, maar ook innerlijke beweegredenen krijgen een mogelijkheid om deel te nemen aan het zichtbare verhaal. Het maakt een menselijk verhaal completer en draagt bij aan het wederzijdse begrip voor gebeurtenissen, situaties en gedragingen.

Saskia I. Bruinsma, 2015-2018