Books

________

B O E K L A N C E R I N G
(B E G I N  2022)

Wat is het effect van psychisch misbruik en seksueel geweld op de rest van je leven?

Ieder jaar opnieuw komen er volgens het landelijke Centrum Seksueel Geweld 100.000 nieuwe gevallen van seksueel geweld bij. Het merendeel van de mensen, die dit meemaken (jaarlijks 99.000 mensen), zwijgt daarover.

Sinds september 2016 volg ik fotografisch een jonge vrouw, in haar onderzoek naar haar complexe verleden en haar worsteling met de verwerking daarvan. In beeld zal haar waargebeurde verhaal in Nederland begin 2022 in boekvorm verschijnen. Gevonden documentatiemateriaal wordt geanonimiseerd en op een bijzondere wijze samengevoegd met de gemaakte beelden van nu. Daar waar elementen in haar verhaal ontbreken, wordt verbeelding symbolisch toegepast. 

Het boek vraagt aandacht voor de vrouwen en mannen, die dagelijks een eenzame strijd moeten leveren om in eigen lijf, leven en gedachten te kunnen overleven. Het biedt inzicht in de impact op een jong leven, veroorzaakt door onrecht, psychisch misbruik en seksueel geweld enerzijds en de manier waarop de samenleving, vanuit verschillende beroepsgroepen, daar mee omgaat anderzijds. 

Tijdens FryslânPhoto (2018/2017) zijn de eerste beelden enthousiast ontvangen, door het geïnteresseerde publiek in Leeuwarden, de Europese Culturele Hoofdstad 2018. Al snel volgden in 2018 tentoonstellingen  bij WG Kunst in Amsterdam, Galerie Sehnsucht in Rotterdam en bij Gallery Valid Foto in Barcelona in 2019. Het project is opgemerkt in San Francisco en heeft een prachtige review ontvangen van LensCulture. Tijdens de 12th Julia Margaret Cameron Award in Barcelona kreeg ‘ditlijf’  een eervolle vermelding. Momenteel is de ontwerper en vormgever Syb Kuiper volop bezig met een bijzonder ontwerp voor dit boek.

Het boek is interessant voor zowel overlevers en hun naasten, als ook voor beroepsprofessionals, die met de thematiek van vermissing, psychisch misbruik en sexueel geweld en de nasleep daarvan te maken hebben. Het boek kan als instrument worden ingezet bij de onderlinge communicatie tussen overlevers en beroepsprofessionals. Daarnaast is het boek interessant voor liefhebbers van fotografie en bijzondere vormgeving.  

De boeklancering zal naar verwachting begin 2022 plaatsvinden. Rondom de boeklancering zal een foto expositie over dit project worden georganiseerd.

Wilt u bij de boeklancering of de opening van de foto expositie aanwezig zijn, dan kunt u zich nu alvast aanmelden via sas@sasfotografie.nl. Ook als u een exemplaar van het boek wenst te ontvangen, dan kunt u het reserveren via sas@sasfotografie.nl. Ik zal u  persoonlijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Saskia I. Bruinsma, © 2016-2021.

________

Fotocollage_book_uit-een

Uit-één gaat over een één-eiige tweeling op 60-jarige leeftijd, die elkaar 25 jaren lang niet meer hadden gezien. Onder het mom van een fotografieproject bracht ik hen samen, om de achtergrond daarvan te onderzoeken.  Tijdens de daarop volgende ontmoetingen werd duidelijk waardoor en waarom die fysieke afstand tussen hen beide plaatsvond en voor hen beide nodig was in hun leven. Hun indrukwekkende verhaal heb ik visueel in beeld mogen brengen in de vorm van een boek in 2015. In december 2015 zijn drie exemplaren van dit boek in eigen beheer gemaakt.  Ieder exemplaar van dit boek is uniek, door persoonlijke toevoegingen. 

De beelden zijn op Fine Art Japans rice papier afgedrukt door Al13art, Amsterdam. Het boek bevat 54 pagina’s en is ambachtelijk met veel zorg en aandacht handmatig ingebonden door boekbinderij Fopma Wier. De omslag van het boek is gemaakt van authentiek linnen. Het boek is in deze exclusieve ‘Fine Art’ vorm alleen op aanvraag en in zeer beperkte oplage verkrijgbaar via sas@sasfotografie.nl.

Saskia I. Bruinsma, 2015

https://www.selfpublishersunited.com