CineMec Utrecht

 GEAR15 reist door naar Utrecht. Deze veelzijdige expositie is in dit mooie moderne gebouw te zien tot en met 19 juni 2016. De opening vindt plaats op 12 mei 2016 om 16.00 uur.

Gear 15

E I N D E X A M E N  E X P O S I T I E – Eind december is het voor de eindexamenstudenten van de Fotoacademie een hele spannende periode, namelijk: het eindexamen. Als onderdeel van het eindexamen organiseren zij met elkaar van 19 t/m 21 december 2015 de expositie GEAR15 in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Iedereen is van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen! ‘GEAR staat voor onze ontwikkeling als fotograaf. Voor het technische en creatieve gereedschap waarmee wij beeldende verhalen vertellen. Ieder op zijn of haar manier, vanuit een eigen achtergrond, interesse en bevlogenheid. …

Jeanne

Jeanne is 39 jaar geleden de Beurs van Berlage binnengetreden en nooit meer weggegaan. Zij trouwde op 20 september 1976 met haar grote liefde Tom en de Beurs van Berlage werd hun thuis. 13 jaar geleden verloor Jeanne haar Tom. Blijven wonen, temidden van die warme bakstenen, voelt voor Jeanne als een omhelzing, waarin ze dagelijks haar lief terugvindt. In de geest van Berlage, geest en kunst ontmoeten elkaar; gisteren, vandaag en morgen.